SẢN PHẨM NỔI BẬT
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Ống Thép Mạ Kẽm 01
Mã sản phẩm : TMK 01
Giá : Call
 Xà Gồ Ứng Dụng 02
Mã sản phẩm : XGUD 02
Giá : Call
Xà Gồ Ứng Dụng 01
Mã sản phẩm : XGUD 01
Giá : Call
Xà Gồ Đen
Mã sản phẩm : XGĐ
Giá : Call
Xà Gồ Kẽm
Mã sản phẩm : XGK
Giá : Call
Thép tấm thông dụng SS400
Mã sản phẩm : SS400
Giá : Call
Thép tấm thông dụng CT3Kπ
Mã sản phẩm : CT3Kπ
Giá : Call
Thép tấm thông dụng CT3πC
Mã sản phẩm : CT3πC
Giá : Call
Thép tấm thông dụng  CT3
Mã sản phẩm : CT3
Giá : Call
Thép Lá 04
Mã sản phẩm : TL 04
Giá : Call
Thép Lá 03
Mã sản phẩm : TL 03
Giá : Call
Thép Lá 02
Mã sản phẩm : TL 02
Giá : Call
 thép U 01
Mã sản phẩm : TU 01
Giá : Call
 Thép V 01
Mã sản phẩm : Tv 01
Giá : Call